Stacks Image 108

Museum Voor 1 Dag Amersfoort

Museum Voor 1 Dag Amersfoort brengt objecten en verhalen uit musea en kunstcollecties naar kwetsbare ouderen in de regio Amersfoort, Hilversum en Amsterdam. We richten ons specifiek op ouderen die fysiek en/ of mentaal moeilijk of niet meer in staat zijn zelf naar een museum of expositie toe te gaan. Het gaat om ouderen die nog, vaak met hulp van wijk- en/of mantelzorg, zelfstandig wonen en om ouderen die in een woonzorgcentrum of verpleeghuis wonen.
Het doel van Museum Voor 1 Dag is om deze ouderen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de rijkdom aan kunst en cultureel erfgoed uit lokale musea en galeries. Vertellers presenteren de verhalen rond de museale collectie. Zij worden hier speciaal voor opgeleid en leren op inspirerende en interactieve wijze te presenteren. Tijdens de presentaties wordt expliciet uitgegaan van de wensen en mogelijkheden van de deelnemers. Museum Voor 1 Dag is daarmee een programma op maat. Dit leidt ertoe dat de “bezoekers” even in een andere wereld komen en worden omringd door nieuwe ervaringen en uitdagingen.

Museum Voor 1 Dag Amersfoort komt voort uit het Utrechtse museumproject. In 2013 heeft Angela Manders de gelijknamige stichting opgericht samen met Marlies Juffermans. Doel hiervan was het mogelijk maken van uitbreiding van het project buiten de stad Utrecht. Manders en Juffermans ontwikkelden daarvoor een nieuw concept. In de stad Utrecht wordt de rol van verteller uitgevoerd door professionals. In Amersfoort nemen vitale senioren de rol van verteller op zich. Museum Voor 1 Dag draagt met dit programma bij aan een Leven Lang Leren.

Onder de naam "Museum Voor 1 Dag gaat de provincie in” werd het programma in 2013-2014 onderdeel van het landelijke programma Lang Leve Kunst en werd door het Fonds Cultuurparticipatie zelfs aangewezen als landelijk voorbeeldproject.

In 2015 breiden we regionaal en landelijk verder uit. Interesse? Neem dan contact met ons op.

Stacks Image 289
Een leuke afwisselende keuze van voorwerpen en kunstwerken. Bijzonder om te zien hoeveel respons er op kwam. Complimenten voor de presentatie en de interactie met de deelnemers. Heel open en respectvol.
Carolien de Boer, afdeling Cultuur Gemeente Amersfoort 2014
Stichting Museum Voor 1 Dag
Stichting Museum Voor 1 Dag zet zich in om kunst en cultureel erfgoed uit musea toegankelijk te maken voor een breed publiek, met speciale aandacht voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving.
Contact
Heeft u interesse en wilt u deelnemen aan het programma als afnemer, partner of verteller? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
Kijk ook op: www.facebook.com/museumvoor1dag
Partners
Museum Voor 1 Dag werkt samen met partners uit de cultuur- en zorgsector om zoveel mogelijk ouderen te bereiken en te inspireren.