Stacks Image 108

De waarde van Museum Voor 1 Dag

Museum Voor 1 Dag is een product op maat. Het laat de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen, die niet meer in staat zijn om naar de musea toe te gaan, in eigen huis kennis maken met de collectie van musea. Deze groep bewoners heeft wel belangstelling voor kunst en cultuur, maar durft, kan of wil niet meer mee naar de musea. De fysieke en/of mentale belasting is voor hen gewoon te groot. Binnen dit project wordt op verschillende wijze rekening gehouden met de specifieke behoeften en mogelijkheden van deze groep bewoners. De verhalen en de objecten uit de musea staan centraal en zijn speciaal geselecteerd voor deze doelgroep. Verschillende objecten en verhalen in Museum Voor 1 Dag roepen herinneringen op aan een tijd waarin ze midden in de maatschappij stonden, dit vergroot het zelfvertrouwen en heeft een positief effect op het zelfbeeld. Het bewust en structureel stimuleren om de herinneringen op te roepen uit het verleden wordt Reminiscentie genoemd. Maar Museum Voor 1 Dag is geen reminiscentieproject. Wij maken wel gebruik van de werkwijze. Reminiscentie is hier niet het doel, maar een middel om aansluiting te vinden bij de doelgroep. Vanuit dit vertrekpunt is het soms makkelijker om de bewoners nieuwsgierig te maken naar nieuwe verhalen, nieuwe informatie, onbekende objecten en moderne kunst.
Stacks Image 289
De mensen hebben genoten. ….. Voor de bewoners haal je op deze manier de wereld binnen.
Aletta Gerritsen, Welzijn De Lichtkring
Stichting Museum Voor 1 Dag
Stichting Museum Voor 1 Dag zet zich in om kunst en cultureel erfgoed uit musea toegankelijk te maken voor een breed publiek, met speciale aandacht voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving.
Contact
Heeft u interesse en wilt u deelnemen aan het programma als afnemer, partner of verteller? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
Kijk ook op: www.facebook.com/museumvoor1dag
Partners
Museum Voor 1 Dag werkt samen met partners uit de cultuur- en zorgsector om zoveel mogelijk ouderen te bereiken en te inspireren.