Stacks Image 108

Achtergrond

Museum Voor 1 Dag is in 2011 door Angela Manders in samenwerking met Stichting Utrechts Museumkwartier en AxionContinu ontwikkeld voor de stad Utrecht om cultuurparticipatie en welzijn van ouderen te bevorderen. Het programma is speciaal ontwikkeld voor een zeer specifieke en kwetsbare groep bewoners op de afdeling Somatiek en Psychogeriatrie van de verpleeg- en verzorgingshuizen. Museum Voor 1 Dag is specifiek ontwikkeld voor de bewoners op deze afdelingen, die niet meer in staat zijn om zelf naar de musea omdat het fysiek of mentaal een te grote belasting voor hen is.
De zorg is er steeds meer op gericht dat je het leven kunt blijven leiden zoals je dat graag zou willen doen, ondanks de fysieke of mentale handicap. Niet het instituut maar de behoeften van de mens staan steeds meer centraal binnen de ouderenzorg. De zorginstellingen willen daarom een activiteitenaanbod dat breed geformuleerd is en daar hoort kunst- en cultuur ook bij. Museum Voor 1 Dag wordt als een aanvulling op het bestaande activiteitenprogramma gezien voor zowel de ouderen op de afdeling Somatiek als de ouderen op de afdeling Psychogeriatrie.
 
Museum Voor 1 Dag draait in Utrecht inmiddels voor het vijfde seizoen. Voor het bereiken van de kwetsbare ouderen in de stad Utrecht wordt gebruik gemaakt van een netwerk van de verpleeg- en verzorgingshuizen in de stad.  Twaalf Utrechtse musea hebben collectie en verhalen beschikbaar gesteld voor de collectie van Museum Voor 1 Dag. Het project is na de pilot van acht maanden in 2011, grondig geëvalueerd en beschreven in een masterscriptie ( "Museum Voor 1 Dag: Cultuur op maat voor ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen." A. Manders 2012 ). Uit de evaluatie blijkt dat Museum Voor 1 Dag zowel door de deelnemende bewoners als de activiteitenbegeleiders als leerzaam, inspirerend en waardevol ervaren wordt. De activiteitenbegeleiders zien in Museum Voor 1 Dag een zinvolle activiteit. Zowel inhoudelijke als sociale motieven spelen hierin een rol. De mooi afgewerkte en frisse presentatie geeft de ‘bekende’ ruimte een nieuwe eigen sfeer waardoor de bewoners dit ‘museumbezoek’ als een uitje ervaren.In 2011 heeft Museum Voor 1 Dag de stimuleringsprijs van het Netwerk Utrecht Zorg Ouderen (NUZO) gewonnen (www.nuzo.nl). In opdracht van het NUZO is door Angela Manders onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot verbreding van het project in de provincie Utrecht.
Uit dit onderzoek blijkt een groot draagvlak te bestaan naar verbreding van het project in de provincie Utrecht. Eind 2012 hebben Marlies Juffermans en Angela Manders daadwerkelijk de stap gewaagd door het projectplan in te dienen bij Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo. Zij zijn de initiatiefnemers van het programma Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid (www.vitok.nl). Na selectie voor deelname aan dit programma zijn er meerdere fondsen aangeschreven en met succes. Museum Voor 1 Dag heeft nu de financiële middelen om de verbreding van Museum Voor 1 Dag in Amersfoort en directe omstreken te realiseren. Komend jaar breiden we uit naar andere plaatsen.

“Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK ondersteunen projecten die de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen bevorderen. Vitale senioren zijn van steeds grotere waarde in die initiatieven, met al hun levenservaring, werkervaring en maatschappelijke ervaring. Een goede reden voor beide fondsen om nieuwe initiatieven te ondersteunen die de ontmoeting tussen kwetsbare ouderen en vitale senioren stimuleren.”( www.vitok.nl )

Stacks Image 69
We need to create the idea that museum collections are just as much a public resource for research purposes as our libraries and archives.
Freda Matassa 2010