Stacks Image 108

Museum Voor 1 Dag Utrecht

Museum Voor 1 Dag maakt deel uit van het Utrechtse museumproject en is een initiatief van Stichting Utrechts Museumkwartier en AxionContinu. Dit programma biedt ouderen op de afdeling Somatiek en Psychogeriatrie van de Utrechtse zorglocaties de mogelijkheid om ook te genieten van de rijkdom uit de Utrechtse musea. Museum Voor 1 Dag biedt de musea een podium om hun collectie, kennis en verhalen op een inspirerende manier buiten de muren van de instelling te brengen. Met dit programma willen we cultuurparticipatie onder deze groep ouderen bevorderen.

Wie zijn de mensen die Museum Voor 1 Dag mogelijk maken?
Organisatie:
Stacks Image 2741

Angela Manders
(Projectleider)

Stacks Image 2441
Stacks Image 2766
Stacks Image 2854

Caroline van Rhijn
(verteller)

Ricky Fox
(verteller)

Koen Klarenbeek (verteller)

Stacks Image 2848
Stacks Image 2851

Martin van de Hoeven
(verteller)

Agnes van der Ark
(verteller)

Stacks Image 379
De presentaties in Utrecht worden uitgevoerd door professionele vertellers, met veel ervaring met de doelgroep en museale collecties.